Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze

Strona główna

 REKRUTACJA
Link do rekrutacji  https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/

Pokaz obsługi systemu elektronicznego naboru przez kandydata - filmik :  https://youtu.be/2cRjtr30HZc


 Komunikat
Drogi Ósmoklasisto zapraszamy  do zapoznania się z propozycją naszego liceum. Wszystkie informacje znajdziesz w zakładce - Rekrutacja.
 Zasady funkcjonowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej od 27.04.2020 r.


  Komunikat
 Szanowni Państwo.Drodzy Rodzice,w związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii koronawirusa oraz wejściem w dniu 31. marca 2020 roku Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  PRZYPOMINAMY ! Obowiązuje zakaz wychodzenia z domu osób do 18 roku życia bez opieki dorosłego. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy. Odpowiedzialność dopilnowania  przestrzegania tego zakazu ciąży na rodzicach. Policjanci zwracają szczególną uwagę na przemieszczające się dzieci i młodzież. Wszelkie  zmiany jakie zostały wprowadzone podyktowane są bezpieczeństwem nas wszystkich, dbałością o nasze zdrowie i życie. Respektujmy prawo,  respektujemy zapisy obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń - to nasze  wspólne dobro!
                                                                                           Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego

  Komunikat
List Komendanta Wojewódzkiego Policji do nauczycieli i uczniów

 Komunikat

Zapraszamy do korzystania z serwisu internetowego MEN- Bezpieczna szkoła+
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/


Komunikat
https://www.mpips.gov.pl/DobryStart